کد 1520 کد 1520

کد 1520

یک از محبوب ترین تولیدات ایران نخ باف در بین جوانان آستین حلقه ایی Ù…ÛŒ باشد ØŒ Ø§ÛŒÙ† محصول در مدلهای رنگارنگ Ùˆ راحت میباشد با جنسی 100 درصد کتان خالص Ùˆ مرغوب ØŒ شما با اطمینان خاطر میتوانید این محصول را بصورت مداوم استفاده نمایید Ùˆ شستشو نمایید بدون آنکه در رنگ آن تغییری احساس نمایید Ùˆ یا نگران تغییر Ø´Ú©Ù„ آن باشید.


  100 درصد کتان

  رنگهای ثابت و ری اکتیو

  شستشوی آسانافزودن به سبد خرید