کد 1512 کد 1512

کد 1512

مجصولی جذاب Ùˆ محبوب در بین جوانان آستین حلقه ایی رنگی Ù…ÛŒ باشد ØŒ Ø§ÛŒÙ† محصول در مدلهای رنگارنگ ØŒ راحت Ùˆ با دوام میباشد با جنسی 100 درصد کتان خالص Ùˆ مرغوب ØŒ شما خریدار محترم با اطمینان خاطر میتوانید این محصول را بصورت مداوم استفاده نمایید Ùˆ شستشو نمایید بدون آنکه در رنگ آن تغییری احساس نمایید Ùˆ یا نگران تغییر Ø´Ú©Ù„ آن باشید.


  100 درصد کتان

  رنگهای ثابت و ری اکتیو

  شستشوی آسانافزودن به سبد خرید